Mart 14, 2022

Daily Archives

  • Veri Merkezlerinin Önlenemez Yükselişi

    Serban İnşaat Genel Müdürü İlker Akdeniz kaleminden…

    Pandeminin beklenmeyen etkileri teknoloji bağımlılığını arttırdı. Uzaktan çalışma, eğitim, telekonferans, sosyal hayatın sanal ortama taşınması, e-ticaretin ve internetten yapılan kartlı ödemelerin artması, IOT teknolojisi, 5G, fiber internet, yapay zeka uygulamaları, dijital sağlık asistanı ve sağlık uygulamaları, mobil oyun sektörünün artan kullanıcı sayısı veriye, veri depolanmasına ve veri analizi yapmaya […]