Nisan 13, 2022

Daily Archives

  • Veri Merkezlerinin Deprem Sonrası Sürdürülebilirliği

    Veri Merkezlerinin Deprem Sonrası Sürdürülebilirliği

     

    GeoHazards International tarafından yapılan çalışmaya göre, dünyanın deprem ve yaratacağı sonuçlar açısından en yüksek risk taşıyan üç kentinden birisi İstanbul’dur. Şehirdeki riskli yapıların eliminasyonu fırsatını sağlayan “Kentsel Dönüşüm” sürecinin devam etmekte olduğu memnuniyetle izlenmektedir. Öte yandan, metropolde en büyük risklerin ekonomik altyapıya dönük olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

    Deprem sonrası sürdürülebilirlik özellikle yüksek […]